Tìm người thân

MS235: Nguyễn Hữu Hạnh tìm cậu Nguyễn Văn Bảy

Họ và tên: Nguyễn Văn Bảy

Quê quán: Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Năm thất lạc: Trước 1945

Ông Nguyễn Hữu Hạnh tha thiết mong tin cậu tên là Nguyễn Văn Bảy cùng con cháu của cụ.

Cụ Bảy quê ở Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định. Trước năm 1945, cụ vào Nam làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó. Sau ngày giải phóng, cụ Bảy có về quê tìm họ hàng nhưng không gặp nên đã gửi một lá thư cho hàng xóm nhờ đưa lại giúp. Trong thư cụ cho biết mình ở tại địa chỉ số ¾ Ấp Chợ, xã Bình Hòa, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Cụ có người con trai tên là Nguyễn Văn Trưng và bốn người khác nữa mà gia đình không nhớ tên.

Sau này, gia đình có vào Xuân Lộc tìm kiếm nhưng cụ Bảy và các con đã chuyển đi đâu không rõ.

Cụ Nguyễn Văn Bảy và các con ( ảnh chụp năm 1964)

Cụ Nguyễn Văn Bảy và các con ( ảnh chụp năm 1964)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *