Tìm người thân

MS15906 : Nguyễn Hữu Chí tìm mẹ Nguyễn Thị Bảy

Họ và tên: Nguyễn Thị Bảy

Năm thất lạc: Khoảng năm 1974-1975

Anh Chung Văn Tùng, tức Nguyễn Hữu Chí

Anh Chung Văn Tùng, tức Nguyễn Hữu Chí tìm mẹ Nguyễn Thị Bảy, sinh khoảng năm 1940, quê Bến Tre.

Khoảng năm 1974-1975, do cuộc sống khó khăn, bà Nguyễn Thị Bảy mang con trai Nguyễn Hữu Chí, khoảng 5 tuổi đến cho gia đình bà Nguyễn Thị Ri ở Cao Lãnh, Đồng Tháp nhận làm con nuôi. Khoảng năm 1976-1977, bà Bảy quay lại thăm con trai nhưng không gặp.

Năm 2013, anh Chí có nghe tin mẹ ruột về Đồng Tháp tìm anh nhưng không gặp. Năm 2014, anh Chí đến Mỏ Cày, Bến Tre tìm mẹ nhưng do không có thông tin nên không tìm được, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *