Tìm người thân

MS1452: Nguyễn Hồng Thanh tìm mẹ Tăng Hông

Họ và tên: Tăng Hông (hay Hõng)

Năm sinh: 1944

Tên anh-chị-em: em của mẹ gồm Cũ Sai, Cũ Tỷ, Ỹ Muỗi, Ý Ua, Ý Ên, Ý Pâu ( út ).

Năm thất lạc: 1970

Trong ảnh là anh Nguyễn Hồng Thanh, hay còn gọi là Pích Sa-Run, mong muốn tìm mẹ tên là Tăng Hông hay còn gọi là Hõng, sinh năm 1944, tại Campuchia.

Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Hồng Thanh

Bà Hõng kết hôn với ông Pích Sokhon, hay còn gọi là Có hoặc Sơn. Sau đó, sanh được 2 người con đặt tên là Sa-Run và Sa-Rươn. Ông Sơn tham gia Cách mạng và hy sinh tại Châu Đốc. Sau khi ông Sơn mất, anh Thanh ở với gia đình nội ở gần cổng Chùa Thiêu tại Phnôm-Pênh. Em trai Sa-Rươn, hay còn gọi là Miễn thì sống với mẹ ở gần chợ Ô-Xây. Sau khi ông Sơn mất thì gia đình nội ngoại cũng ít liên lạc với nhau. Nghe nói mẹ anh Thanh đã đi thêm bước nữa và có một người con với chồng sau.

Năm 1970, anh Thanh theo gia đình nội về Việt Nam sinh sống và mất liên lạc với mẹ và các em cho đến nay. Sau này, anh Thanh có sang Campuchia hỏi thăm nhưng không ai biết bà Tăng Hông đã chuyển đi đâu.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *