Tìm người thân

MS8764: Nguyễn Hồng Cương tìm gia đình chú Nicholas Lee Cheng Kiang

Họ và tên: Nicholas Lee Cheng Kiang

Năm thất lạc: 2000

Anh Nguyễn Hồng Cương lúc nhỏ

Anh Nguyễn Hồng Cương lúc nhỏ

Anh Nguyễn Hồng Cương, sinh năm 1984, tại Hưng Yên rất mong biết tin gia đình chú đỡ đầu người Singapore tên là Nicholas Lee Cheng Kiang, sinh năm 1961.

Năm 1995 – 1999, với sự giới thiệu của trường Hưng Long, anh Hưng được chương trình “Tầm nhìn thế giới” từ Singapore giúp đỡ cho học sinh khó khăn tại Việt Nam. Người trực tiếp đỡ đầu cho anh Cương là ông bà Nicholas Lee Cheng Kiang. Hai bên thường xuyên gửi thư cho nhau qua trường Hưng Long.

Đến năm 2000, anh Cương rời quê vào Nam học tập nên mất liên lạc với gia đình đỡ đầu của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *