Tìm người thân

MS15198: Nguyễn Hoàng tìm mẹ tên Ngọc

Họ và tên: Tìm mẹ tên Ngọc

Năm thất lạc: 1970

Anh Nguyễn Hoàng

Anh Nguyễn Hoàng, sinh năm 1970, đăng ký tìm mẹ tên Ngọc.

Khỏang năm 1969, ông Nguyễn Trân, quê Quảng Nam, là lính VNCH, đóng quân tại Đà Nẵng. Trong thời gian này, ông Trân quen biết bà Ngọc. Năm 1970, bà Ngọc sinh con trai. Sau khi bà Ngọc sinh con được 29 ngày thì vợ ông Trân biết tin, ra Đà Nẵng đón đứa bé về nuôi, bà Ngọc bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]