Tìm người thân

MS13865: Nguyễn Hoàng Nhân Nghĩa tìm cha Nguyễn Long

Họ và tên: Nguyễn Long

Năm sinh: 1935

Năm thất lạc: 1983

Ảnh ông Long

Nguyễn Hoàng Nhân Nghĩa tìm cha Nguyễn Long, sinh năm 1935.

Ông Nguyễn Long có 3 người vợ và 4 người con. Năm 1980, ông Long vượt biên sang nước ngoài sinh sống. Khi đó, ông Long nói mẹ con anh Nghĩa đến Châu Đốc để cùng đi. Tuy nhiên, khi mẹ con anh Nghĩa đến thì thấy ông Long cũng dẫn gia đình thứ 3 và hai con trai là Nguyễn Long Nghi và Nguyễn Long Qui cùng đi nên bà đưa con trai về Cần Thơ sinh sống và cắt đứt liên hệ với ông Long.

Năm 2003, ông Long có nhờ người bạn từ Mỹ về Việt Nam tìm hai mẹ con, khi đó anh Nghĩa có gửi số điện thoại và địa chỉ ở Việt Nam cho cha. Khoảng thời gian sau đó, hai cha con thường xuyên liên lạc. Nhưng sau đó anh Nghĩa giận cha nên đã không liên lạc. Sau này, anh gửi thư cho cha thì không thấy hồi âm và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *