Tìm người thân

MS3356: Nguyễn Hoàng Dũng tìm cha Sovakhang Gasonkhang

Họ và tên: Sovakhang Gasonkhang

Năm sinh: 1949

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Hoàng Dũng mong tìm cha là ông Sovakhang Gasonkhang, sinh năm 1949, tại Ấn Độ.

Trước năm 1970,  ông Sovakhang Gasonkhang sinh sống tại Sài Gòn. Tại đây, ông lấy vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai rồi sinh anh Dũng vào ngày 01/09/1970. Năm 1975, ông Sovankhang có ý định đưa vợ con về Ấn Độ nhưng bà Mai không đồng ý. Ông quay về nước và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *