Tìm người thân

MS15484: Nguyễn Hoàng Anh tìm anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Ngọc Lợi

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lợi

Tên cha: Nguyễn Văn Hoa

Tên mẹ: Nguyễn Thị Duyên

Năm thất lạc: 1961

Ông Nguyễn Văn Hoa, cha anh Nguyễn Ngọc Lợi

Anh Nguyễn Hoàng Anh đăng ký tìm anh cùng cha Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1960, quê Sài Gòn. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Văn Hoa và Nguyễn Thị Duyên.

Ông Nguyễn Văn Hoa, người gốc Gia Định. Năm 1959, ông Hoa đi tài xế, đóng quân tại Gò Vấp. Trong thời gian này, ông Hoa hay đến quán cơm bà Ba Nữa để ăn cơm nên quen và chung sống với bà Nguyễn Thị Duyên. Năm 1960, bà Duyên sanh con trai, đặt tên là Nguyễn Ngọc Lợi. Năm 1961, ông Hoa theo đơn vị chuyển quân, lúc đó ông Hoa muốn đưa vợ con theo cùng nhưng gia đình bà Duyên không đồng ý, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]