Tìm người thân

MS19812: Nguyễn Hoàn Vinh tìm cha Schose

Họ và tên: Schose

Quê quán: Mỹ

Năm thất lạc: 1972

Nguyen Hoan Vinh

Anh Nguyễn Hoàn Vinh

Anh Nguyễn Hoàn Vinh, sinh năm 1972, đăng ký tìm cha Schose, là người Mỹ. Mất liên lạc từ năm 1972 tại Đà Nẵng.

Trước đây, ông Schose sang Việt Nam làm phi công và làm việc tại Tập Đoàn Xây Dựng RMK đóng gần biển Sơn Trà, Đà Nẵng. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Chính, hay Sương. Cuối năm 1971, khi bà Chính mang thai thì ông  Schose được lệnh về nước. Sau đó ông làm giấy tờ để đưa bà Chính đi cùng. Tuy nhiên, tháng 4/1972, đến ngày đi thì bà Chính không đến nên ông Schose đi một mình rồi mất liên lạc đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *