Tìm người thân

MS7597: Nguyễn Hoài An tìm cụ Nguyễn Thọ

Họ và tên: Nguyễn Thọ

Tên cha: Binh Trấn

Năm thất lạc: Khoảng 1940-1945

Gia đình rất mong biết tin tức của cụ Thọ, sinh khoảng năm 1929, quê ở Nam Định. Mất tin tức vào khoảng năm 1940-1945, khi được đưa vào trại Chuối ở Thái Bình.

Ảnh gia đình

Ảnh gia đình

Cụ Thọ là con trai út của cụ ông Binh Trấn. Trên cụ Thọ là các anh Khai, Tạc, Ruyệt. Khoảng năm 1940-1945, cụ Thọ bị bệnh Phong nên được đưa vào trại Chuối ở Thái Bình để điều trị.

Sau này, gia đình quay lại hỏi thăm thì nghe nói cụ Thọ đã được chữa khỏi bệnh và đã đi lính cho Pháp nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *