Tìm người thân

MS557: Nguyễn Hóa tìm ông bác Nguyễn Nuôi

Họ và tên: Nguyễn Nuôi

Năm thất lạc: 1962-1963

MS557

Ảnh ông Nguyễn Lơ anh trai ông Nguyễn Nuôi

Gia đình tha thiết mong tin ông Nguyễn Nuôi cùng con cháu của ông. Trên ông Nuôi là hai anh Nguyễn Lơ và Nguyễn Bịn.

Khi ông Nuôi khoảng 2,3  tuổi, vì hoàn cảnh mà gia đình phải cho ông làm con nuôi một ông chủ thầu xây dựng. Khoảng năm 1962-1963, một người đồng huông gặp ông Nuôi ở Sài Gòn. Khi đó ông cho biết mình đang sống tại Bình Thạnh và buôn bán ở Chợ Lớn. Ông cũng nhờ người đó nhắn gia đình vào thăm ông, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn gia đình không vào được và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *