Tìm người thân

MS22801: Nguyễn Hòa Hiệp tìm anh

Họ và tên: Không rõ tên

Năm thất lạc: Khoảng năm 2000

Anh Nguyễn Hòa Hiệp

Anh Nguyễn Hòa Hiệp đăng ký tìm anh trai cùng cha khác mẹ, sinh khoảng năm 1957-1958.

Trước đây, ba anh Nguyễn Hòa Hiệp là ông Nguyễn Văn Hồng làm ở Xí nghiệp cấp nước Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Hồng quen biết với bà Bé Năng, là thợ may tại Tri Tôn và sinh được một người con trai nhưng anh Hiệp không biết tên. Khoảng năm 2000, người con trai theo người quen đi nước ngoài. Khoảng năm 2003, người con trai có quay về tìm cha nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *