Tìm người thân

MS11836: Nguyễn Hải Yến tìm ông Mai Văn Chung

Họ và tên: Mai Văn Chung

Tên anh-chị-em: Mai Thị Phong, tức Nguyễn Thị Địch

Năm thất lạc: 1976

Ảnh bà Mai Thị Phong, tức Nguyễn Thị Địch

Gia đình mong biết tin tức ông Mai Văn Chung, quê Hà Sơn Bình, cùng con cháu của ông. Mất liên lạc năm 1976.

Bố mẹ mất sớm, em gái ông là bà Mai Thị Phong, tức Nguyễn Thị Địch được cho đi làm con nuôi. Khi đó ông Chung đã lập gia đình và có 4 người con là Mai Thị Thúy Ngọc, Mai Văn Văn, Mai Thị Hồng, Mai Văn Hiền. Không rõ năm nào, ông Chung đưa gia đình vào Sài Gòn sinh sống và vẫn thường xuyên gửi thư về quê. Đến năm 1976 thì bặt tin đến nay.

Gia đình chỉ nhớ trong các con của ông Chung có anh Mai Văn Văn, trước năm 1975 làm việc tại Phòng Y tế Thạnh Mỹ Tây, số 5 Mê Linh, Thị Nghè.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]