Tìm người thân

MS7564: Nguyễn Hài Hòa tìm cha Nguyễn Phi Khải

Họ và tên: Nguyễn Phi Khải

Năm thất lạc: 11/1990

Ông Nguyễn Phi Khải

Ông Nguyễn Phi Khải

Anh Nguyễn Hài Hòa rất mong biết tin cha là ông Nguyễn Phi Khải, sinh năm 1925. Bỏ nhà đi năm 1990. Ông Khải có một nốt ruồi đen ngay lông mày trái,

Trước đây, ông Khải sống cùng vợ con tại Hải Phòng. Năm 1990, do mâu thuẫn gia đình ông bỏ nhà đi đâu không rõ. Vài ngày sau, gia đình nhận được thư của ông cho hay đừng tìm ông nữa rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *