Tìm người thân

MS3259: Nguyễn Giao Lương tìm em Nguyễn Văn Dy

Họ và tên: Nguyễn Văn Dy

Năm sinh: 1935

Quê quán: Thanh Hóa

Năm thất lạc: 1952

Ông Nguyễn Giao Lương đăng ký tìm em tên là Nguyễn Văn Di, sinh năm 1945, tại Thanh Hoá.

Năm 1952, giặc Pháp càn vào làng, khi ông Dy đang đi chăn bò ngoài đồng cách nhà khoảng 2 cây số. Ông Lương cùng mẹ chạy ra đồng tìm em nhưng không thấy. Lúc quay về nhà thì bị giặc Pháp chặn đường không cho về. 2 hôm sau mới về được nhà thì nghe nói tối hôm trước ông Dy có về nhà ngủ. Sáng hôm sau lại dẫn bò đi tìm mẹ và anh rồi không qua về nữa.

Sau đó, gia đình đã đi tìm kiếm những vùng lân cận nhưng vẫn không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *