Tìm người thân

MS12032: Nguyễn Duy Phương tìm anh Nguyễn Cương

Họ và tên: Nguyễn Cương

Năm sinh: 1926

Năm thất lạc: 1962

Ảnh ông Nguyễn Cương

Ông Nguyễn Duy Phương mong biết tin anh Nguyễn Cương, sinh năm 1926, quê Quảng Ngãi. Vợ là bà Cao Thị Kim Nghiêng, các con là Nguyễn Tuân và Nguyễn Thị Sâm.

Năm 1953, ông Cương công tác ở tỉnh đoàn Thanh niên Quảng Ngãi, sau đó chuyển sang lực lượng thanh niên xung phong và ra chiến khu Việt Bắc. Năm 1955, là thư ký vụ cho Bộ trưởng bộ giao thông. Năm 1956, được cử đi học ở Liên Xô. Sau đó, ông Cương vẫn thường xuyên gửi thư về gia đình từ địa chỉ “Eqecva 512 Comxomon Skar 59”. Đến năm 1962 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *