Tìm người thân

MS14826: Nguyễn Duy Phong tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Duy Phong

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Duy Phong, sinh năm 1974, đăng ký tìm gia đình.

Anh Nguyễn Duy Phong

Theo thông tin cha nuôi là ông Nguyễn Văn Oanh kể lại,  trước tháng 4/1975, mẹ anh Phong bồng con trai đến khu vực trường học tại Xuân Lộc, Đồng Nai, cạnh giáo xứ Hưng Bình. Tại đây, bà nhờ em học sinh trông con giúp, để bà đi mua sữa, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCMĐ

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]