Tìm người thân

MS2246: Nguyễn Duy Lũy tìm chị Nguyễn Thị Quy

Họ và tên: Nguyễn Thị Quy

Năm sinh: 1930

Quê quán: Thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Tên cha: Nguyễn Duy Phúc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhớn

Tên anh-chị-em: Anh cả Nguyễn Duy Khang (mất năm 1992); Nguyễn Thị Len (mất năm 1994); Nguyễn Duy Cường (chết đói năm1945) Nguyễn Thị Tách (chết khi 5 tuổi); Nguyễn Duy Lũy (76 tuổi); Nguyễn Duy Từng (chết đói năm 1945 lúc 7 tuổi)

Năm thất lạc: 1944

Trong ảnh là ông Nguyễn Duy Lũy đăng ký tìm chị tên là Nguyễn Thị Quy và con cháu của bà Quy. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Duy Phúc và Nguyễn Thị Nhớn.

Khoảng năm 1943, bà Quy rời quê ở Hải Dương đi ở giúp việc cho gia đình cụ Phán ở Hà Nội. Một thời gian sau, bà chuyển qua làm việc cho một quán phở ở Hà Nội và mất liên lạc đến nay. Khoảng năm 1963, gia đình nhận được bưu thiếp hỏi thăm và cho hay bà đã lập gia đình và có hai người con. Bưu thiếp được gửi từ quận Tuy Phước, tỉnh Phước Tuy, nhưng cụ thể hơn thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *