Tìm người thân

MS11627 : Nguyễn Duy Hưng tìm cha Nguyễn Duy Hùng

Họ và tên: Nguyễn Duy Hùng

Năm sinh: 1943

Quê quán: Quảng Ngãi

Năm thất lạc: 12/2/1975

Anh Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1971, đăng ký tìm cha Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1943, quê Quảng Ngãi. Bỏ nhà đi năm 1975.

Ông Hùng kết hôn với bà Trần Thị Thanh rồi sinh được 3 người con là Nga, Hưng và Tùng. Ông Hùng đi lính Việt Nam Cộng Hòa, đóng quân tại Quảng Ngãi.

Ảnh ông Hùng chụp cùng vợ con

Ngày 12/2/1975, ông Hùng bỏ nhà đi. Năm 1978, ông có gởi thư về cho gia đình rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *