Tìm người thân

MS7375: Nguyễn Duy Hoàng tìm ông chú Nguyễn Duy Thịnh

Họ và tên: Nguyễn Duy Thịnh

Năm sinh: 1925

Tên cha: Nguyễn Duy Áo

Tên mẹ: Ngô Thị Bộ

Tên anh-chị-em: Nguyễn Duy Trọng, Nguyễn Thị Khố, Nguyễn Thị Dồng, Nguyễn Thị Điền, Nguyễn Thị Đổi, Nguyễn Thị Bờ

Năm thất lạc: 1944

MS7375

Hình ông Nguyễn Duy Trọng

Gia đình tha thiết mong tin cụ Nguyễn Duy Thịnh, sinh năm 1925. Quê Ứng Hòa, Hà Đông.

Cụ Thịnh là con út trong gi đình có 8 người con. Trên cụ là các anh chị Trọng, Khố, Dồng, Điền, Đổi, Bờ. Năm 1944, bị gia đình ép hôn, cụ Thịnh bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Sau này có người cháu họ vào Nam làm cao su quay về cho hay đã gặp cụ Thịnh ở Đồn điền cao su Phú Riềng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *