Tìm người thân

MS2879: Nguyễn Duy Hoàng Hoa tìm chị Hồng, anh Khiêm, Trinh, Hưng

Họ và tên: Nguyễn Duy Cương

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1977

Anh Nguyễn Duy Hoàng Hoa đăng ký tìm thông tin về cha Nguyễn Duy Cương cùng chị Hồng, anh Khiêm, anh Trinh và anh Hưng.

Ông Cương lấy vợ là bà Châu Thị Ngọc Anh, rồi sinh được 10 người con. Tháng 7/1977, ông dẫn 4 người con là Hồng, Khiêm, Trinh và Hưng đi vượt biên từ Biển Rạch Dừa, Bà Rịa rồi bặt tin.

Đến năm 1990, một Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam cho biết ông Cương còn sống, sau đó quay về Mỹ và mất liên lạc.

Ông Nguyễn Duy Cuong cùng các con

Ông Nguyễn Duy Cuong cùng các con

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *