Tìm người thân

MS19580: Nguyễn Duy Bằng tìm con cháu cụ Nguyễn Đình Mặc và cụ Nguyễn Đình Thủ

Họ và tên: Con cháu chú Nguyễn Đình Mặc và Nguyễn Đình Thủ

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Duy Bằng

Ông Nguyễn Duy Bằng

Trong ảnh là anh Nguyễn Duy Bằng mong tìm thông tin về vợ con hai ông Nguyễn Đình Mặc và Nguyễn Đình Thủ.

Cụ Nguyễn Đình Trụ sinh được 4 người con là Thứ, Phẩm, Mặc và Thủ. Năm 1945, ông Mặc và ông Thủ rời quê Hải Hưng đi phu vào Nam. Năm 1979, nghe nói hai ông nhờ người về quê tìm giúp dòng họ nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]