Tìm người thân

MS1290: Nguyễn Đức Xuyến tìm anh chị

Họ và tên: Nguyễn Đức Yến, Nguyễn Đức Liễn, Nguyễn Thị Đào

Tên cha: Nguyễn Đức Tước

Tên anh-chị-em: Nguyễn Đức Xuyến, Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Thị Uyên

Năm thất lạc: 1945

Trong ảnh là ông Nguyễn Đức Xuyến mong muốn tìm lại anh chị ruột của mình là Nguyễn Đức Yến sinh năm 1925, Nguyễn Đức Liễn sinh năm 1927 và Nguyễn Thị Đào sinh năm 1930.

Tháng 3/1945, cuộc sống khó khăn, 3 anh em ông Yến, Liễn và Đào lần lượt rời Thái Bình đi làm ăn. Cuối năm 1945, ông Yến về thăm gia đình vài hôm và cho biết sẽ đi Tuyên Quang làm ăn. Ông Liễn thì đi cùng một người bạn vào Nam làm thuê. Còn bà Đào thì gia đình cũng không biết đi đâu. Từ đó đến nay, gia đình không biết tin tức gì của ông Yến, ông Liễn và bà Đào.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]