Tìm người thân

MS10515: Nguyễn Đức Ước tìm gia đình

Họ và tên: Bân hoặc Bận

Năm thất lạc: 1972

Anh Nguyễn Đức Ước

Anh Nguyễn Đức Ước đăng ký tìm gia đình.

Anh Ước nhớ bố tên Bân hoặc Bận. Trên anh Ước là hai anh trai tên Thanh và Liên, hoặc Nguyên. Năm 1972, mẹ hoặc bố đưa 3 anh em lên tàu Hà Nội đi ăn xin. Cùng năm 1972, anh Ước được cho làm con nuôi cho ông bà đi mua hàng ở chợ Bến Nứa, nay là ga Hàng Cỏ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *