Tìm người thân

MS10204: Nguyễn Đức Tứ tìm con Nguyễn Kim Tâm

Họ và tên: Nguyễn Kim Tâm

Năm thất lạc: 1994

Ông Nguyễn Đức Tứ đăng ký tìm con gái Nguyễn Kim Tâm, sinh năm 1993, tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nguyễn Kim Tâm cùng với ba mẹ nuôi

Nguyễn Kim Tâm cùng với ba mẹ nuôi

Tâm là con thứ 5 của ông Tứ và bà Hin. Năm 1994, qua giới thiệu của sơ Mai Tuyết tại Tp. Hồ Chí Minh, vợ chồng ông mang Tâm cho làm con nuôi hai vợ chồng người Pháp. Sau đó, gia đình nhận được một số ảnh của Tâm gửi qua sơ Mai Tuyết. Từ năm 1998 thì không còn tin tức gì nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]