Tìm người thân

MS12212: Nguyễn Đức Tự tìm chị họ Nguyễn Thị Ý

Họ và tên: Nguyễn Thị Ý

Năm sinh: 1935-1939

Năm thất lạc: 1954

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Ý, sinh khoảng năm 1935-1939. Quê Thái Bình. Mất liên lạc năm 1954.

Bố mẹ mất sớm, bà Ý được chú là cụ Nguyễn Đức Tam nhận về cưu mang. Lúc đó, cụ Tam đã có một người con trai là Nguyễn Đức Tự. Cuộc sống khó khăn, bà Ý ra Hải Phòng làm thuê. Năm 1954, bà Ý di cư vào Nam rồi bặt tin đến nay. Trước khi đi, bà Ý gởi về cho cụ Tam 1 đồng tiền Đông Dương.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *