Tìm người thân

MS5249: Nguyễn Đức tìm em gái Nguyễn Thị Dung

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Năm sinh: 1973-1975

Quê quán: Đà Nẵng

Tên cha: Nguyễn Hoát

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Đức, sinh năm 1960, mong tìm lại em gái tên Nguyễn Thị Dung, bị thất lạc vào năm 1975.

Chị Dung sinh khoảng năm 1973-1975 tại Đà Nẵng, là con gái của ông Nguyễn Hoát. Năm đó, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã gửi chị Dung vào cô nhi viện Hòa Khánh ở Đà Nẵng. Đến ngày 27/3/1975, gia đình đến tìm chị Dung thì được tin cô nhi viện đã đưa toàn bộ cô nhi sang Mỹ. Từ đó, gia đình không còn thông tin nào về chị Dung nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]