Tìm người thân

MS7907: Nguyễn Đức Long tìm anh Nguyễn Văn Bé

Họ và tên: Nguyễn Văn Bé

Năm thất lạc: 1973

Ông Nguyễn Đức Long đăng ký tìm anh nuôi là anh Nguyễn Văn Bé, hay còn gọi là Nguyễn Văn Thương, hoặc Bé Mến.

Ông Bé là người miền Nam. Không rò năm nào ông tham gia hoạt động cách mạng rồi bị bắt và được thả trong đợt trao trả tù binh năm 1972. Sau đó, ông được đưa ra Bắc an dưỡng tại Thái Bình. Trong thời gian này, ông được cha mẹ ông Nguyễn Đức Long nhận làm nuôi.

Năm 1973, ông Bé được lệnh vào Nam chiến đấu. Cũng trong năm đó, gia đình ông Long nhận được thư của ông Bé cho hay mình đang công tác tại Trà Vinh. Trong thư ông cũng cho biết mình chuẩn bị sang Campuchia chiến đấu rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *