Tìm người thân

MS10263: Nguyễn Đức Khánh tìm hai cô Phận Chị và Phận Em

Họ và tên: Tìm hai cô Phận Chị và Phận Em

Tên cha: Nguyễn Quỳ

Tên mẹ: Trần Thị Dần

Năm thất lạc: 1954

Ông Điểm

Ông Điểm

Anh Nguyễn Đức Khánh đăng ký tìm hai cô Phận Chị và Phận Em, mất tin tức từ năm 1954. Quê Quảng Bình.

Vợ chồng cụ Nguyễn Quỳ, thường gọi là Cửu Bông và Trần Thị Dần sinh được 5 người con là Biên, Trang, Điểm, Phận Chị và Phận Em. Hai bà còn hai người em cùng cha khác mẹ là Tạo và Đào. Trước đây, cụ Quỳ là chủ xưởng mộc lớn tại Quảng Bình. Trước năm 1954, cha mẹ và ông Trang mất, ông Điểm đi tản cư, hai chị em Phận Chị và Phận Em sống với mẹ kế là cụ Mệ Nớng và hai em Tạo và Đào.

Năm 1954, bà Phận Chị và bà Phận Em di cư vào Nam và mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]