Tìm người thân

MS10973: Nguyễn Đức Hùng tìm cha Nguyễn Ngọc Kim

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Kim

Năm sinh: Khoảng 1940 – 1945

Quê quán: Đồng Nai

Năm thất lạc: 1974

Tran Thi Hien

Bà Trần Thị Hiền lúc trẻ

Anh Nguyễn Đức Hùng đăng ký tìm cha Nguyễn Ngọc Kim, sinh khoảng năm 1940 – 1945. Mất liên lạc năm 1974.

Trước năm 1967, ông Kim đi lính, làm thủ kho quân dụng đóng quân tại Quảng Ngãi. Trong thời gian này, ông Kim chung sống với bà Trần Thị Hiền. Năm 1967, bà Hiền sinh được người con trai đặt tên là Nguyễn Đức Hùng. Năm 1974, ông Kim theo đơn vị chuyển đi nơi khác rồi bặt tin từ ngày đó. Sau ngày giải phóng, mẹ con anh Hùng cũng chuyển đi nơi khác nên không biết ông Kim có quay lại tìm hay không.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]