Tìm người thân

MS11134: Nguyễn Đức Hoài tìm mẹ Nguyễn Thị Loan

Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

Năm sinh: 1959

Quê quán: Hà Bắc

Năm thất lạc: 1990

Nguyen Thi Loan-001

Bà Nguyễn Thị Loan

Anh Nguyễn Đức Hoài đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1959. Quê Hà Bắc. Bỏ nhà đi năm 1990

Bà Nguyễn Thị Loan thường xuyên qua Trung Quốc lấy hàng về bán. Năm 1990, do mâu thuẫn gia đình, bà Loan bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *