Tìm người thân

MS9307: Nguyễn Đức Chất tìm con Nguyễn Đức Sự

Họ và tên: Nguyễn Đức Sự

Năm sinh: 1961

Tên cha: Nguyễn Đức Chất

Tên anh-chị-em: Nguyễn Đức Vinh

Năm thất lạc: Không rõ

Nguyễn Đức Sự

Nguyễn Đức Sự

Gia đình tha thiết mong tin anh Nguyễn Đức Sự, sinh năm 1961, tại Hải Phòng. Cha là ông Nguyễn Đức Chất.

Tháng 6/1979, anh Sự đi bộ đội, học tập tại Hà Sơn Bình. Năm 1980, anh Sự được phân công về công tác tại Thanh Hóa. Năm 1982 thì được lệnh chuyển công tác về Bộ Tư lệnh Pháo binh tại Hà Nội. Trong thời gian đó, anh Sự vẫn thường xuyên gửi thư liên lạc với gia đình.

Ngày 30/4/1983, gia đình nhận được thư của anh Sự cho biết mình đã ra quân, nhưng không thấy anh về nhà rồi bặt tin từ ngày đó. Sau này, gia đình tìm đến đơn vị hỏi thăm thì được biết anh Sự đã rời đơn vị từ tháng 8/1982.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]