Tìm người thân

MS1366: Nguyễn Đức Ban tìm em Nguyễn Ngọc Anh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh

Năm sinh: 1970

Tên cha: Nguyễn Lý

Tên mẹ: Mai Thị lan

Tên anh-chị-em: Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Ban (thường gọi là Hiều) và Nguyễn Ngọc Anh

Năm thất lạc: 1972

Ảnh Nguyễn Ngọc Anh khi mới được gửi vào nhà dòng

Ông Nguyễn Đức Ban mong muốn tìm em trai tên là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1970, tại Huế. Cha là ông Ba Lý, còn mẹ là Mai Thị Lan. Ông Ngọc Anh còn có người anh trai tên Trung.

Năm 1972, cụ Ba Lý gửi ba người con Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Ban và Nguyễn Ngọc Anh vào nhà dòng Camelo tại Kim Long, Huế. Một thời gian sau, cụ Lý có quay lại đón con thì người con trai út tên là Nguyễn Ngọc Anh đã được một gia đình người nước ngoài nhận làm con nuôi và đưa về nước. Hồ sơ của Ngọc Anh cũng bị thất lạc nên không biết được thông tin gì về gia đình nhận nuôi. Từ đó đến nay gia đình không biết thông tin gì của Ngọc Anh nữa.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]