Tìm người thân

MS15487: Nguyễn Đồng Tâm tìm hai em Thảo Ngân và Thảo Xỉng

Họ và tên: Thảo Ngân và Thảo Xỉng

Tên anh-chị-em: Nguyễn Đồng Tâm

Năm thất lạc: 1953

Ông Nguyễn Đồng Tâm

Ông Nguyễn Đồng Tâm đăng ký tìm hai em Thảo Ngân và Thảo Xỉng, quê Kon Tum.

Ông Nguyễn Đồng Tâm là người dân tộc Tà Ôi. Trước năm 1953, bố mẹ mất sớm do trúng bom, chỉ còn ba anh em là ông Tâm và hai em Thảo Ngân và Thảo Xỉng. Năm 1953, ông Tâm gởi 2 em lại buôn làng rồi đăng ký đi bộ đội, thuộc trung đoàn 120. Năm 1954, ông Tâm tập kết ra Bắc rồi sang Lào chiến đấu nên bặt tin hai em Thảo Ngân và Thảo Xỉng đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]