Tìm người thân

MS1439: Nguyễn Đông Sơ tìm gia đình

Họ và tên: Bác Võ Hoản và anh Võ Diện

Tên cha: Nguyễn Văn Phát

Tên mẹ: Lâm Thị Hoa

Năm thất lạc: 1958

Anh Nguyễn Đông Sơ, sinh khoảng năm 1958, tại Sài Gòn mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà mẹ nuôi kể lại: khoảng năm 1958, một bé trai được đặt trước nhà một ngôi nhà ở gần chợ Thái Bình với lá thư hy vọng đứa bé được nhận về nuôi. Trong thư chỉ cho biết ba mẹ của đứa bé tên là Nguyễn Văn Phát và Lâm Thị Hoa.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *