Tìm người thân

MS13027 : Nguyễn Đình Úc tìm cha Nguyễn Đình Thiệu

Họ và tên: Nguyễn Đình Thiệu

Năm sinh: 1920

Quê quán: Nam Định

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Úc

Ông Nguyễn Đình Úc tha thiết mong tin cha Nguyễn Đình Thiệu, sinh năm 1920. Quê Nam Định. Bỏ nhà đi vào Nam năm 1945 rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]