Tìm người thân

Ms13659: Nguyễn Đình Tùng tìm mẹ Vũ Thị Tiền

Họ và tên: Vũ Thị Tiền

Năm sinh: 1960

Năm thất lạc: 1990

Ảnh bà Tiền

Gia đình mong biết tin bà Vũ Thị Tiền, sinh năm 1960, tại Hải Phòng.

Bà Tiền kết hôn với ông Vũ Đình Hòa rồi sinh được 3 người con là Tùng, Anh và Đặng. Năm 1990, hoàn cảnh khó khăn, bà Tiền theo người ta sang Trung Quốc tìm việc làm rồi mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *