Tìm người thân

MS3473: Nguyễn Đình Tuấn tìm bà Lê Thị Chính

Họ và tên: Lê Thị Chính

Năm sinh: 1942

Quê quán: Thái Bình

Năm thất lạc: 1945

Gia đình đăng ký tìm bà Lê Thị Chính, sinh khoảng năm 1942, tại Thái Bình. Năm 1945, khó khăn đói kém, ông ngoại đã gửi bà Chính vào nhà thờ Xóm Đạo, thuộc huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Ba tháng sau, gia đình quay lại hỏi thăm thì bà Chính đã được chuyển đến nhà thờ Bùi Chu và mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *