Tìm người thân

MS7928: Nguyễn Đình Trọng tìm gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguỵêt

Tên cha: Nguyễn Đình Kiền

Tên mẹ: Nguyễn Thị Các

Năm thất lạc: Khoảng 1953

Ông Nguyễn Đình Trọng rất mong biết tin chị cùng cha khác mẹ với mình tên là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh khoảng năm 1930, tại Hà Nội, cùng con cháu của bà.

Bà Nguyệt kết hôn với ông Nguyễn Văn Phương rồi theo chồng vào Sài Gòn sinh sống vào khoảng năm 1953. Sau đó, năm nào bà Nguyệt cũng gửi bưu thiếp về quê cho gia đình. Tới năm 1959, gia đình nhận được bưu thiếp của ông Phương cho biết bà Nguyệt đã bị mất do tai nạn rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *