Tìm người thân

MS3410: Nguyễn Đình Tràng tìm em Nguyễn Đình Tá

Họ và tên: Nguyễn Đình Tá

Năm sinh: 1939

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Đình Tràng đăng ký tìm em trai tên là Nguyễn Đình Tá, sinh khoảng năm 1939. Bố mẹ mất sớm, anh em lưu lạc nhau từ ngày đó.

Khoảng năm 1944 – 1945, ông Tràng dẫn em trai cho đi làm con nuôi một gia đình ở chợ Vạng, thuộc huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây. Tuy nhiên, sau khi đến đó, ông Tá không chịu ở lại mà chạy theo anh trai lên đê, phía dưới là Chợ Vạng. Lúc đó, có một gia đình đi chợ xin về nuôi. Ông Tá cũng không chịu theo nên lần này ông Tràng đã đánh em và để bố mẹ nuôi dẫn đi.

Khi đó, ông Tràng chỉ nghe nói gia đình ở Ngã tư Trôi, nhưng cụ thể hơn thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *