Tìm người thân

Nguyễn Đình Long tìm cha tên Jang

Họ và tên: cha tên Jang

Năm thất lạc: 1972

Ảnh anh Long và vợ

Anh Nguyễn Đình Long đăng ký tìm cha người Hàn Quốc tên Jang.

Khoảng năm 1970, ông Jang sang Việt Nam làm lái xe tại Đà Nẵng. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Bổng. Khi đó bà Bổng làm lao công trong một tòa nhà ở Đà Nẵng. Năm 1972, ông bà sinh được một người con trai là Nguyễn Đình Long. Cũng trong năm đó, ông về nước rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *