Tìm người thân

MS13117: Nguyễn Đình Liêm tìm em Nguyễn Thị Yến

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Năm sinh: 1922

Năm thất lạc: 1954

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1922, tại Thanh Hóa, cùng con cháu của bà.

Trước năm 1954 bà Yến di cư vào Nam sinh sống. Sau đó, bà gửi thư về cho gia đình một lần rồi bặt tin đến nay. Lá thư được gửi về từ Thủ Dầu Một.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *