Tìm người thân

MS12090: Nguyễn Đình Lang tìm chú Nguyễn Văn Bích

Họ và tên: Nguyễn Văn Bích

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Đình Lang đăng ký tìm chú Nguyễn Văn Bích, quê Hải Dương. Mất liên lạc năm 1975. Cụ Bích còn một người anh tên Tôn.

Cụ Bích có vợ tên Bịch. Năm 1945, vợ chồng cụ Bích theo gia đình cụ Tôn rời quê Hải Dương vào Bình Định sinh sống. Năm 1975, gia đình cụ Tôn chuyển vào Lâm Đồng sinh sống nên mất liên lạc với gia đình cụ Bích đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]