Tìm người thân

MS10231: Nguyễn Đình Hoàng tìm nội Nguyễn Đình Đối

Họ và tên: Nguyễn Đình Đối

Năm thất lạc: 1954

Anh Nguyễn Đình Hoàng rất mong biết tin ông nội là cụ Nguyễn Đình Đối, sinh khoảng năm 1915, tại Thái Bình. Mất liên lạc từ năm 1954.

Cụ có hai em là Căn và Tài. Cụ Đối lấy vợ rồi sinh được 2 người con là Thủy và Trung. Gia đình cụ sinh sống tại Tiên Hưng, Thái Bình. Năm 1954, cụ Đối đi buôn nhãn rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]