Tìm người thân

MS20174: Nguyễn Đình Hải tìm anh Nguyễn Đình Lê

Họ và tên: Nguyễn Đình Lê

Năm sinh: 1942

Năm thất lạc: 1979

Ông Nguyễn Đình Hải mong tìm anh Nguyễn Đình Lê, sinh năm 1942, quê Nghệ An. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Đình Bản và Nguyễn Thị Kim. Các anh chị em là Lê, Hải và Hà.

Ông Lê kết hôn với bà Nguyễn Thị Chư  rồi sinh được 1 người con trai là Nguyễn Đình Toàn Cát. Ông Lê đi lính VNCH. Năm 1979, ông Lê đi cải tạo tại Minh Hưng, Bù Đăng, Sông Bé rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *