Tìm người thân

MS7618: Nguyễn Đình Chiến tìm con Nguyễn Thị Quỳnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh

Năm sinh: 1990

Tên cha: Nguyễn Đình Chiến

Tên mẹ: Hà Thị Hay

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Lũy, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn thị Tuyên, Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Liên

Năm thất lạc: 1996

Ông Nguyễn Đình Chiến mong tìm con gái tên Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1990, thất lạc khi được cho làm con nuôi vào năm 1996.

Nguyễn Thị Quỳnh cùng với ba mẹ nuôi

Nguyễn Thị Quỳnh cùng với ba mẹ nuôi

Vợ chồng ông Chiến và bà Hay sinh tất  cả 6 người con tên là Lũy, Tuyến, Tuyên, Khương, Quỳnh và Liên. Vào năm 1996, do hoàn cảnh khó khăn nên ông Chiến gửi đứa con thứ 5 tên là Quỳnh vào Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi Vĩnh Phú cũ. Khi đó, vì điều kiện đi lại khó khăn nên gia đình ít đến thăm em. Một thời gian sau thì nhận tin Quỳnh được cho làm con nuôi người Pháp và đã được đưa sang Pháp sinh sống và học tập. Năm 1997, ông Chiến gửi thư cho con gái ở Pháp theo địa chỉ được cho nhưng thư bị trả về. Từ đó đến nay gia đình chưa có cách nào liên lạc lại với em Quỳnh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *