Tìm người thân

MS6713: Nguyễn Điền tìm cha Nguyễn Đinh

Họ và tên: Nguyễn Đinh

Năm sinh: 1946

Quê quán: Khánh Hòa

Năm thất lạc: Tháng 05/1975

Anh Điền lúc nhỏ

Anh Điền lúc nhỏ

Anh Nguyễn Điền đăng ký tìm thông tin cha là ông Nguyễn Đinh, sinh năm 1946, quê ở Khánh Hòa.

Mẹ anh Điền là bà Nguyễn Thị Ba, quê ở Quảng Nam. Bà có chồng và sinh được 4 người con là Anh, Dũng, Ánh và Hồng. Khi chồng mất, một mình bà nuôi 4 người con ở Sài Gòn.

Khoảng năm 1971-1972, bà Ba tái hôn với ông Đinh là lính chế độ cũ rồi sinh ra anh Điền vào năm 1973. Có lần ông đưa hai mẹ con bà Ba về thăm quê ông ở Khánh Hòa. Sau giải phóng, bà Ba đưa các con về Quảng Nam rồi mất liên lạc với ông Đinh từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *