Tìm người thân

MS16008: Nguyễn Đậu tìm bà cô Nguyễn Thị Ky

Họ và tên: Nguyễn Thị Ky

Tên cha: Nguyễn Xuân Chiếu

Tên mẹ: Mai Thị Trù

Tên anh-chị-em: Tích, Nghì và Điều

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Trọng Điều em trai bà Nguyễn Thị Ky

Anh Nguyễn Đậu đăng ký tìm cô Nguyễn Thị Ky, sinh khoảng năm 1932, quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Xuân Chiếu và Mai Thị Trù. Anh chị em là Tích, Nghì và Điều.

Trước năm 1954, bà Nguyễn Thị Ky lập gia đình với ông Vinh, quê Hải Phòng và sinh được một con trai. Năm 1954, bà Ky cùng chồng và con trai di cư vào Nam. Năm 2008, gia đình nghe tin bà Ky đang sống tại Phú Nhuận, Tp. HCM, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]