Tìm người thân

MS1973: Nguyễn Đăng Thị tìm ân nhân Phan Ngọc Thí

Họ và tên: Phan Ngọc Thí

Năm sinh: 1952

Tên mẹ: Thường gọi là mẹ Thí

Tên anh-chị-em: Có chị em: Tài, Nô và Thí

Năm thất lạc: 1965

Ông Nguyễn Đăng Thị mong muốn tìm ân nhân tên là Phan Ngọc Thí, sinh năm 1952. Ông Thí có anh trai tên Tài và chị gái tên Nô.

Ông Thị sinh năm 1952, tại Quảng Trị. Khi ông 13 tuổi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Được sự cưu mang giúp đỡ của họ hàng nên cũng được học hành đến nơi đến chốn. Năm 1968, ông Thị được đưa ra tỉnh học trung học. Trong thời gian học tại đây, ông được sự cưu mang của mẹ ông Thí mà ông Thi vẫn thường gọi là mẹ Thí. Gia đình ông Thí là người ở Khe Sanh đi tản cư vào sinh sống ở gần trường Bồ Đề.

Năm 1965, gia đình ông Thí chuyển vào Sài Gòn sinh sống và mất liên lạc đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *