Tìm người thân

MS7522: Nguyễn Đăng Tân tìm chị Nguyễn Thị Lan

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Năm thất lạc: 1975

Chị Nguyễn Thị Lan

Chị Nguyễn Thị Lan

Ông Nguyễn Đăng Tân tha thiết tìm chị gái là Nguyễn Thị Lan, sinh khoảng năm 1956, tại Quảng Trị. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Đăng Châu và Nguyễn Thị Chất. Các anh chị em trong nhà là Nữ, Liên, Tân, Tiến và Thu.

Trước năm 1975, cụ Châu đưa vợ con chuyển vào Quy Nhơn sinh sống. Trong thời gian này, bà Lan đi phụ bán nước cho gia đình ông Kiếm ở Ghềnh Ráng. Năm 1975, cụ Châu đưa gia đình đi chạy loạn, chị Lan khi đó vẫn ở với gia đình chủ nên không đi cùng gia đình và bặt tin từ ngày đó.

Sau này, gia đình nhiều lần quay lại Quy Nhơn tìm kiếm thông tin bà Lan nhưng không được.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *